Stichting Dorpsraad Sint Agatha

Komt op voor de belangen van Sint Agatha en zijn bewoners en verenigingen.
Neemt initiatieven om de leefbaarheid te behouden en te vergroten.
Het voor en door de bewoners opgestelde iDOP – integraal dorpsontwikkelingsplan - is daarvoor leidend.                            

Actueel: 

  1. - Realisatie MFA de Agaat
  2. - Verkeersveiligheid uitrit Kepserplein
  3. - Herinrichting Heilig Hart plein
  4. - Verkeersveiligheid basisschool De Lindekring 
  5. - Wandel- en fietsroute langs de Maas
  6. - Communicatie binnen het dorp en met de gemeente


Voorzitter:                   W. Thijssen (0485-314133)
Penningmeester:        G.  van den Broek (06-51373390)
Secretaresse:               A.  van Tiel-Arts (0485-372553)

Lid:                                 H.  Lefers (0485-351371)
                                       H.  Boer (0485-3187510)

E-mail : info@dorpsraadsintagatha.nl

Het volledig eindrapport leefbaarheidsonderzoek Sint Agatha is klaar (zie bijlage)

Enkele opvallende resultaten....  95 % van de respondenten, te weten 254, is tevreden met de eigen woning,  
90% van de respondenten is tevreden met de woonomgeving, 100% van de respondenten geeft aan zich
veilig te voelen in Sint Agatha.
Maar is er dan niks mis ....... Als u daarover meer wilt weten, kijk dan in het eindrapport van het leefbaarheidsonderzoek.
                   

BijlageGrootte
Eindrapport Leefbaarheidsonderzoek Sint Agatha 2013.pdf562.66 KB
Verslag bewonersavond 25-10-2012.doc50.5 KB
oplegger idop atp.pdf2.14 MB