Vergaderingen

De multifunctionele accommodatie De Agaat beschikt over een aantal organen:

* Beheerstichting
* Platform
Op de website van De Agaat worden de periodieke vergaderstukken gepubliceerd.