Katholieke Bond Voor Ouderen

Het bestuur bestaat uit :

voorzitter:           A.Minten               tel. 0485-321256
secretaris:          R.Moors                tel. 0485-321374
peningmeester:  M.Reijnen             tel. 0485-315965
leden:                 R.Hendriks           tel. 0485-314030
                           N.Gosens             tel. 0485-314630

Contact:            r.moors@versatel.nl     

Lidmaatschap € 22,-- per jaar
Hiervoor krijgt u het maandelijkse tijdschrift ONS
Nieuwe leden ( vanaf 55 jaar) zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kom gerust langs bij of bel een van de bestuursleden.

Onze wekelijkse activiteiten zijn:
Koersbal op maandag van 13.45 - 16.30 uur
Gymnastiek op maandag van 13.30 - 14.30 uur
Fietsen in de oneven weken op dinsdag van 13.45-16.00 (mei t/m oktober)
Incidentele bijeenkomsten hebben een bepaald thema o.a diabetes, wet maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg
Onze jaarlijkse bijeenkomsten zijn:
Busreis
Jaarvergadering in maart
Kerstviering
Fietstocht in augustus (ongeveer 25 km)