Het platform

De Agaat wordt bestuurd door de beheerstichting, die onafhankelijk is, dat wil zeggen dat geen van de stichtingsbestuurders vertegenwoordiger van een vereniging is. Op deze wijze is een objectieve benadering het best gegarandeerd. Echter, het gaat uiteindelijk niet om het bestuur, maar om de gebruikers van het gebouw. Daarom is er een Platform, waarin alle vaste gebruikers vertegenwoordigd zijn. Iedere vereniging of organisatie die op regelmatige basis gebruik maakt van het gebouw, vaardigt twee afgevaardigden naar het Platform af en praat zo mee over de gang van zaken binnen de Agaat. Door te kiezen voor twee afgevaardigden in plaats van een, wordt er voor gezorgd dat de deelname van een vereniging of organisatie zo goed mogelijk verzekerd is.In een vereniging is er naast het bestuur een algemene ledenvergadering die besluiten neemt op hoofdpunten van beleid. Een stichting kent slechts een bestuursorgaan, in het geval van de Agaat is dat het stichtingsbestuur. Het Platform is dus geen officieel bestuursorgaan, maar daarom niet minder belangrijk. Een stichtingsbestuur dat draagvlak mist onder de deelnemende verenigingen, kan maar beter de biezen pakken. Daarom ook is in het huishoudelijk reglement een hoofdstuk gewijd aan het Platform, de adviesfunctie en hoe het bestuur hiermee om hoort te gaan; het huishoudelijk reglement kan op deze website geraadpleegd worden. Het bestuur neemt de besluiten, maar let daarbij terdege op wat leeft bij het verenigingsleven. Het succes van de Agaat wordt afgemeten aan de tevredenheid en de meningen van de deelnemers aan het Platform.

Zitting in het platform namens:

Tennisvereniging 't Poortje
R. Broerse, tel: 06-81488558 , E-mail tctpoortje@gmail.com

Carnavalsvereniging de Ulewappers
W. Swertz, tel, 06-12356751, E-mail  wilco-francien@ziggo.nl
L. Hendriks, 06-10576904, E-mail  ed.lin@telfort.nl 

Jeugd- en jongerenwerk 't Staagje
M. Caspers, tel: 0485-322250, E-mail info@staagje.nl
A. Kloostermans, 0485-330101

Quick Up:
Ellan Kooijmans,  tel: 0485-316437,  E-mail quickup.sintagatha@knkv.nl
Anita Thijssen,  tel: 0485-314133

Jenaplanschool Lindekring:
Ton Hovens
Wilma Bosma
Jenaplanschool LIndekring, tel: 0485-311611, e-mail: info@lindekring.nl ,twitter: www.twitter.com/Lindekring , website: www.lindekring.nl
 
Fanfare Heilige Agatha:
Piet Heijsterman, tel: 0485-317029, E-mail pheijsterman@home.nl
Willem Cranen, tel: 06-53633651, wcranen@gmail.com

Maasklanken
Riet Geurts, tel: 0485-314973, E-mail maasklnken@hotmail.com
Jan Broekmans

Katholiek Bond voor Ouderen (KBO)
Rinni Moors, tel: 0485-321374, E-mail r.j.moors@ziggo.nl 
Riet Hendriks, tel:0485-314030

Voetbalclub VCA

Dorpsraad
Willy Thijssen, tel: 0485-316056
Hans Boer, tel: 0485-318751