Jenaplanschool Lindekring

Schuin tegenover De Agaat ligt Jenaplanschool Lindekring. De moderne vormgeving van het schoolgebouw   doet niet vermoeden dat het al 75 jaar bestaat. In 1998 vond er een grote verbouwing plaats, waarbij de school ook twee nieuwe lokalen kreeg. Omdat in het jenaplanonderwijs spel één van de basisactiviteiten is, liet de architect zich hierbij inspireren door legoblokjes. Mede door de speciale onderwijsvorm bezoeken niet alleen bijna alle kinderen uit St. Agatha de school, maar komen er ook leerlingen uit bijvoorbeeld Cuijk, Oeffelt, Gassel en Beers.

De uitgangspunten van het jenaplanonderwijs zijn vastgelegd in 20 basisprincipes, waarbij het principe dat ieder mens uniek is, de belangrijkste is.
Er zijn geen jaarklassen, maar stamgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Op deze manier kunnen zij elkaar helpen; daarnaast leren ze voor zichzelf op te komen. Dit gebeurt in een cultuur die heel natuurlijk is; het is normaal dat je elkaar helpt en hulp zoekt.
De basisprincipes van jenaplan geven een handreiking voor o.a. het werken. Er wordt getracht de kinderen een rijke en betekenisvolle leeromgeving aan te bieden, waarbij de kinderen de verbanden tussen de vakken steeds meer zien. Dit betekent tevens dat er keuzes gemaakt worden in de leerstof, ook door de kinderen zelf.
De praktijk leert dat leerlingen hierdoor met veel meer plezier leren en de stof beter in zich opnemen.

 
De vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering zijn vastgelegd in het ritmisch weekplan; deze activiteiten wisselen elkaar door de week heen af.Bij Jenaplanschool Lindekring begint en eindigt iedere week met een gezamenlijke viering. Jaarlijks worden er acht grote thema’s behandeld. Jenaplanschool Lindekring is een laagdrempelige school voor ouders; tenslotte voeden de ouders en de school samen het kind op.
De school vindt het daarom erg belangrijk dat er goed naar ouders geluisterd wordt en waardeert de inbreng van de ouders zeer.

Contactgegevens:
Jenaplanschool Lindekring
 Liesmortel 19
 5435 XH Sint-Agatha
Tel: 0485-311611
e-mail: info@lindekring.nl
 twitter: www.twitter.com/Lindekring
 website: http://www.lindekring.nl/