AED

                                                     Dicht bij de hoofdingang hangt de AED (automatische externe defibrillator)